Skip to content

Tin bài

Sơn son thếp vàng là gì?

Sơn son thếp vàng là gì?

08/08/2017
Sơn son thếp vàng là bàn thờ hay đồ thờ cúng được sơn màu đỏ tươi/đen và thếp vàng trên phần hoa văn, phần chữ viết. Thếp vàng được làm bằng tay hoặc mạ vàng.
Đọc tiếp