X
Tượng phật bồ tát ngồi lưng voi

Tượng phật bồ tát ngồi lưng voi

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 12

Tượng phật 10