X
Tượng phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng

Tượng phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 13

Tượng phật 13