Skip to content

Tổng hợp mẫu ảnh bàn thờ đẹp được sản xuất tại làng nghề truyền thống Sơn Đồng (Hà Nội). Đầy đủ các loại bàn thờ, hương án, tủ thờ, án gian, chấp tải bằng gỗ sơn son thếp vàng và các mẫu sơn vecni trơn... cho nhà ở, nhu cầu thờ cúng gia tiên, thờ tổ hoặc dùng cho đình, đền chùa, đền thờ. Gợi ý các bức hoành phi câu đối phù hợp, cách trang trí, bày biên đồ thờ cúng trên bàn thờ.