X

Bộ Hoành - Đối - Liễn nhà thờ họ

Gợi ý cách trưng bày bộ Hoành phi - Câu đối - Liễn thờ trong nhà thờ họ, thờ tổ. Hình ảnh mẫu thực tế được làm từ gỗ loại đẹp, sơn son thếp vàng, thếp bạc.