Skip to content

Hình ảnh tượng mẫu thờ các loại được đúc tại cơ sở Đồ thờ Thông Hồng. Địa chỉ đúc tượng, tạc tượng theo yêu cầu: Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải; Tượng Quan, Tượng Chầu bà, Tượng ông Hoàng, Tượng Cô - Tượng Cậu; Tượng Thánh Mẫu, Tượng Bà Chúa, Mẫu Liễu Hạnh, Chúa Tây Thiên, Chúa Nguyệt Hồ, Bà Chúa Kho, Tượng cô Bơ, Cô Tư, cô Chín, cô bé Thượng Ngàn, tượng mẫu Cửu Trung Thiên...

Chuyên đúc tượng, tạc tượng mẫu chân dung, tượng mẫu chân dung bán thân và toàn thân các loại. Thiết kế khuôn mẫu, gia công khuôn đúc và tạc tượng thạch cao theo yêu cầu. 

Có hàng bán sẵn và đặt đóng mẫu mới!