Skip to content

Cung cấp ảnh mẫu tượng Phật được đúc tại làng nghề Sơn Đồng (cơ sở Thông Hồng) bao gồm đầy đủ các loại tượng Phật: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Bồ tát Đại Thế Chí,  Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Tam thế Phật, Ngũ Trí Như Lai, Phật Đản Sanh, Phật Niết Bàn, Bộ tượng Di Đà Tam Tôn,...

Tùy theo nhu cầu mà mỗi bức tượng Phật lại được tư vấn thiết kế và đúc khác nhau ví dụ thờ tượng Phật tại chùa, thờ tượng Phật tại gia tiên, mẫu tượng Phật loại nhỏ để trang trí đặt kệ hay để ô tô,... Khách hàng có thể tùy chọn mẫu mã, kích thước và chất liệu làm tượng Phật. 

Một số gợi ý:

  • Tượng Phật Bà Quan Âm bằng sứ: thể hiện sự may mắn, bình an.
  • Tượng Phật Di Lặc đỡ vàng: mang tới nhiều may mắn, tiền tài, phú quý cho gia chủ, cửa hàng,...
  • Tượng Phật Di Lặc chạm khắc tinh xảo mẫu cao cấp
  • ...