X
Tượng quán thế âm bồ tát ngồi thiền định

Tượng quán thế âm bồ tát ngồi thiền định

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 16