X
Tượng địa tạng vương bồ tát

Tượng địa tạng vương bồ tát

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 21

Tượng phật 14