Skip to content
-
Án gian thờ tam cấp chạm chữ Thọ (mộc chưa sơn)

Án gian thờ tam cấp chạm chữ Thọ (mộc chưa sơn)

Loại bàn thờ: Án gian tam cấp

Họa tiết: Hoa văn cổ, chạm khắc chữ Thọ

Kèm đôn theo yêu cầu

Gỗ mộc chưa sơn

Cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ Thông Hồng sẽ để sản phẩm mộc sau khi đã chạm khắc để khách hàng kiểm tra chất lượng họa tiết và loại gỗ. Khi đã đạt yêu cầu mới sơn phủ và lên màu hoàn thiện.

4/5 (4 bầu chọn)