Skip to content
-

Bàn thờ nhị cấp chạm khắc đơn giản

Loại: gỗ hương, gỗ gụ

1/5 (1 bầu chọn)