Skip to content
-
Mẫu bàn thờ bày bộ đỉnh ngũ sắc

Mẫu bàn thờ bày bộ đỉnh ngũ sắc

Loại gỗ: Gụ, Mít

Họa tiết bàn thờ: Chân nghê bò đầu rồng mẫu đẹp

Sơn phủ: Vecni truyền thống

3/5 (15 bầu chọn)