Skip to content
-
Án gian 2 cấp chân quỳ dạ mai thọ

Án gian 2 cấp chân quỳ dạ mai thọ

Loại bàn thờ: Án gian nhị cấp chân quỳ

Họa tiết: Mai thọ, Cuốn thư, Đầu rồng

Loại gỗ: Mít, Gụ, Dổi, Hương

Có bàn phụ đi kèm cùng loại

3/5 (5 bầu chọn)