X
Tượng phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đài sen (gỗ Mít)

Tượng phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đài sen (gỗ Mít)

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 14

Tượng phật 20