X
Tượng phật A Di Đà đứng trên đài sen

Tượng phật A Di Đà đứng trên đài sen

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Mã SP: 09

Tượng phật 04